BIOSFäR 2 - Ett kretslopsexperiment som visar att kompostering bidrar till koldioxidöverskottet i atmosfären och att ekologisk odling som baseras på kompostering och ytgödsling ej är hållbart i längden...

För att öka kunskapen om jordens livsuppehållande system gjorde forskare i början av 1990-talet ett experiment med ett helt slutet system genom att i Arizona-öknen i USA bygga ett jättelikt växthus, Biosfär 2 (jorden är Biosfär 1). Växthuset täckte en yta av 3 tunnland och var isolerad från yttervärlden. Där planterades växter som skulle avge syre, och konstgjorda moln och sjöar skulle reglera klimatet. Man försökte efterlikna naturens kretslopp och trodde att människorna, fyra män och fyra kvinnor, skulle kunna leva och vara självförsörjande i denna miljö tillsammans med ca. 3000 växt- och djurarter. Experimentet varade i två år. Emellertid misslyckades projektet; det blev ont om mat, syre- halten sjönk och koldioxidhalten blev för hög och man blev tvungen att pumpa in ny luft utifrån. Många fåglar, djur och insekter som man trodde skulle trivas där inne, dog. Männi- skorna som deltog blev med tiden rätt magra. Denna ädla dröm som kallades Biosfär 2 blev med andra ord ett stort misslyckande.

Jag har läst många artiklar om Biosfär 2 men aldrig fått minsta lilla förklaring på varför experimentet misslyckades. Svaret är egentligen mycket enkelt: att syrehalten sjönk, koldioxidhalten blev för hög och att man fick ont om mat berodde till en stor del på att man komposterade allt bilogiskt avfall. Hade man istället jordiserat avfallet och därmed också fått ökad växtlighet som producerat både syre, mat och minskat på koldioxidöverskottet, hade sannolikt experimentet kunnat fortgå än i dag.
Vid kompostering förbrukas syre till ingen nytta och näringen försvinner som miljöskadlig gas. Jag har ännu inte fått det bekräftat men misstänker att de använde kompostresterna som ytgödsling. I så fall kan man verkligen tala om att "såga av den gren man sitter på". Att ingen ens misstänkliggjort de stora komposthögarna som möjlig orsak beror troligen på att kompostering blivit en "helig ko" som absolut inte får ifrågasättas. I instruktioner om hur man komposterar framhävs alltid hur viktigt det är att röra om så syret kommer in i komposten ordentligt. Kompostering är en oxidation, dvs en förbränningsprocess vid låg temperatur som förbrukar syre och producerar koldioxid samt även många andra mer eller mindre skadliga gaser för människa och miljö. Om kompostgaserna varit synliga som rök hade kompostering varit förbjudet för länge sedan.
Vad drar vi nu för lärdom av detta misslyckade och kostsamma (150 miljoner dollar) experiment? Jo, att all form av kompostering och ytgödsling bör utgå ur Agenda-21:s handlingsprogram och att biologiskt avfall, där det är möjligt, skall jordiseras genom grävning, plöjning eller borrning. Låt inte det som hände Biosfär 2 hända Biosfär 1!

Börje Gustavsson, miljöinnovatör och rekordodlare, Skurup.

Bilden nedan visar på den otroliga skillnaden mellan ekologiskt odlade morötter enligt jordiseringsmetoden och odlade enligt Krav. Sötman och smaken är också helt överlägsen. Som vegetarian äter jag mycket frukt och grönsaker men nästan aldrig Krav-odlade, bl.a därför att de är så smaklösa.För människans överlevnad på jorden: sluta kompostera, börja jordisera!

Tillbaka till -sidan.