Dränering med Skurupsborren

Skurupsborren innebär en helt ny möjlighet att snabbt och enkelt dränera bort oönskade vattenansamlingar från gångar, vägar, gårdsplaner, gräsmattor, fält, runt hus m.m. Borra 1-2 meter djupa hål (lämplig diameter 125-175 mm) och fyll dessa med grovt grus. Dräneringseffekten ökar med hålens djup ner till grundvattennivån. Hålen kan även förses med plaströr eller dräneringsslang, härigenom kan vattennivån bekvämt kontrolleras. Detta är speciellt viktigt före tomtköp, byggnation eller husköp. Skurupsborren är bästa verktyget för all slags grundundersökning.
Många idrottsplatser, golfbanor, byggfirmor, kommuner m.fl. använder sedan länge Skurupsborren för att enkelt och billigt bli av med oönskade vattenansamlingar.


Ett hål som borrades 1 m djupt gjorde att vattnet snabbt sjönk undan sedan regnet upphört. Tidigare tog det flera dagar för vattnet att sjunka undan. En mindre regnskur försvinner direkt ner i hålet.


Vänstra bilden visar dränering av gångar, gårdsplaner, gräsmattor, fält mm genom grusfyllda hål.
Den högra bilden illustrerar hur man enkelt kan dränera under sin källare.

Tillbaka till -sidan.