JORDISERING


I den femte Mosebok kapitel 23:12 och 23:13 beskrivs jordisering för första gången!

23:12 Du skall ha en särskild plats utanför lägret, dit du kan gå avsides.
23:13 Och du skall jämte annat som du bär ha en pinne, och när du vill sätta dig därute, skall du med den gräva en grop och sedan åter täcka över din uttömning.

även för 2000 år sedan jordiserade man!
Den 25 februari 2002 visade programmet Nova på SvT en film om människorna som för 2000 år sedan skrev Dödahavsrullarna. I filmen visades också hur dessa människor med hjälp av hackan gjorde hål och jordiserade sin avföring.

Tillbaka till -sidan.