Kompostering är århundradets miljömisstag

Kompostering är ett jätteslöseri och en miljöförstöring

Så där ska vi inte kompostera mera

Kompostering - ny miljö- och allergifara

Hur ska vi kompostera?

Dioxin bildas i komposter - Dioxin farligare än forskarna anat

Kompostbehållarna håller inte måttet

Träsk och mossor hot mot ozonlagret

Gasfaran i ensilagesilor

Miljöovänligt kompostera

Sopsortering gör dem sjuka

Expert på mögel dog i cancer

Riskerar vi vår egen hälsa i friska skogen?

Vad beror lukten på?

Otoligt men sant!

Mögelsporer förvärrar astma


Läs Barbro Beck Friis' doktorsavhandling från SLU, om de skadliga gaser
som bildas vid kompostering.
(Märkligt vad tyst det är från miljöetablissemanget om denna avhandling...)

Kompostjord sprider sjukdomar

Mail Online:Dödlig legionella pga kompost

Tillbaka till -sidan.