JORDISERING
Tillverka ditt eget gö:dselvatten!

Hä:r nedan visas min plasttank fö:r tillverkning av nä:ringsrikt gö:dselvatten. Tanken ä:r fylld med vatten och fä:rskt grä:s, grö:nmassa m.m. och ä:r svartmålad fö:r att bli varm av solen så att nerbrytningen skall gå snabbare. Efter 1-2 veckor ä:r det klart fö:r anvä:ndning.
Efter hand som materialet bryts ner fyller jag på med mer och fyller upp med vatten. Denna metod ä:r helt ö:verlä:gsen det felaktiga påfundet att gö:dsla jorden med grä:s och grö:nmassa genom marktä:ckning. Dä:r får ju syret fritt tillträ:de och gö:r grö:nmassan vä:rdelö:s på kort tid genom oxidering/fö:rbrä:nning och skickar kvä:vet, koldioxiden m.m. direkt upp i lufthavet igen.

Djupbevattning med gö:dselvatten = jordisering!
Tillbaka till -sidan.