JORDISERING

JäMFöRELSE MELLAN JORDISERING OCH KOMPOSTERING

 

 

JORDISERING

KOMPOSTERING

Vad kan jordiseras resp.

komposteras:

Allt biologiskt avfall. även under vintern om hål förborras och täckes över.

Inte sjuka växtdelar - ogräsfrön - latrin. Animaliskt avfall endast under vissa förutsättningar.

Näringsförluster och gödslings- effekt:

Inga. Alla ämnen finns kvar som foder till maskar och mikroliv och som giftfri näring till växterna. Matjordslagret ökar i tjocklek år efter år.

Jättestora. Alla fina ämnen bryts snabbt ner och kvar blir bara grund-ämnen och enkla föreningar mellan dessa, en mager matsedel för livet under markytan.

Placering:

På rätt ställe: på djupet. Rötterna lockas ner och får näring och vatten på nära håll. Små tomter utnyttjas bättre.

På fel ställe: vanligtvis rekommenderas komposten som marktäckning - toppdressing eller nerkrattad i ytan.

Skadliga/giftiga gaser:

Genom liten syretillgång blir gas-utvecklingen mycket liten och den absorberas av omkringliggande jord och blir näring för mikroliv och växter.

Varje gram som kompostmassan minskar i vikt avgår som mer eller mindre miljöskadliga gaser till omgivning och lufthav.

Bildas miljögiftet dioxin?

Mycket liten risk.

Mycket stor risk.

Vattenhållningsförmåga:

Näringspelaren fungerar som en veke som samlar och magasinerar regnvatten.

Ingen.

Dräneringseffekt:

Dränerar ytan vid regn. Upptorkning på våren sker tidigare.

Ingen.

Råttor - möss - fåglar - flugor - myror - sniglar - lukt:

Helt fritt från dessa problem om avfallet täckes med 3-4 cm matjord eller cement-

gångplatta efter varje ifyllnad.

En del av dessa problem kan inte lösas, t. ex. lukten, det ingår ju i processen att kompostmassan måste ha riklig ventilation.

Planteringsjord för blomlådor mm:

Borras lätt upp ur hålen. Alltid näringsrik och lagom fuktig.

Kompostjord är näringsfattig och måste näringsberikas.

Arbetsåtgång och mellanhantering:

Borrning av hål, den som kan gräva kan också borra.

Omskyffling flera gånger. Vattning. Efterkompostering.

Kan man misslyckas?

Omöjligt!

Alltid!

SKURUPSBORRENS och kompostbehållarens använd-barhet för andra ändamål:

Stolpsättning. Plintar som gjutes direkt i hålet. Borrning efter vatten. Dränering med gruspluggar. Grundundersökning. Kontroll av grundvattennivån vid mögel-hus. Radonsanering. Urnborrning. Plantering. Djupgödsling. Djup-bevattning.

Ingen.

Priser:

Borr diam. 175 mm kr/st 450:-

Borr diam. 225 mm kr/st 495:-

Borr diam. 275 mm kr/st 595:-

Kr 500 - 3000:- beroende på rymd och utförande.

 

          

 

SAMMANFATTNING: Jordisering är helt överlägsen i alla avseenden och är det mest miljövänliga och hygieniska sättet att till 100% återvinna näring och energi ur köks- och trädgårdsavfall och kommer att bidraga till att göra källsortering meningsfull och populär hos villa-, sommarstuge- och koloniägare.

Tillbaka till -sidan.