JORDISERING

Jordisering återvinner köks- och trädgårdsavfall till 100 % åt villa-, sommarstuge-
och koloniägare mfl!


Starta nu och jordisera köks-trädgårdsavfall med SKURUPSBORREN så får du ditt bästa trädgårdsår hittills! Höst och tidig vår är trädgårdens viktigaste tid, det är då växternas skafferi nere i jorden skall fyllas på. Detta sker genom jordisering d.v.s. att köks- och trädgårdsavfall, naturgödsel direkt och färskt packas ner i 30 - 70 cm djupa hål runt fruktträd, bärbuskar, i grönsaksland, rabatter, växthus m.m. Jordisering ersätter också arbetssamma jordbyten i växthus.

Att jordisera går snabbt och lätt med SKURUPSBORREN. Lämplig borrdiameter är 175 mm eller vid större avfallsmängder 225 mm. Man kan också borra flera hål kant i kant. Hålen rymmer mer än man tror genom att avfallet packas hårt. För att få ner maximalt med trädgårdsavfall som t.ex. löv, gräs kan man vattna samtidigt i hålet. När avfallet med tiden bryts ner och sjunker i hålen kan dessa lätt efterfyllas med nytt färskt avfall. Det är växtnäring frigjord genom förruttnelse nere i jorden som växtrötter vill ha, detta är min rekordodling av grönsaker under många år ett år ett klart bevis på. Jord till t.ex. blomkrukor tas lätt upp ur hålen med borren. Om hål borras före tjälen och täckes kan jordisering ske året runt. Hålen är också lämpliga för djupbevattning. Vid jordisering avgår inga för människor och miljö skadliga gaser vilket sker vid kompostering.Min dotter Sara håller här en foderbeta på 12 kg. En "vanlig" foderbeta, odlad med hjälp av kompost och ytgödsling, väger sällan mer än 1 kg.

Tillbaka till -sidan.