JORDISERING

Jordisering på vintern

är man lite förutseende går det bra att borra och jordisera även under vintern om marken före tjälen täckes med t. ex. snö, löv eller frigolitskivor. Eller borra hålen före tjälen och täck med t. ex. cementplattor.

Så här kan man också förvara köksavfallet under vintern; i väl tillslutna plastpåsar placerade i en råttsäker behållare:
Jordisering i växthus:Tillbaka till -sidan.