KOMPOSTERINGEN MOTBEVISAS
Trots artiklar som nedanstående (vilken är publicerad i tidskriften Kretslopp nr 4 - 1995) fortsätter miljörörelsen ändå envist med den felaktiga propagandan för kompostering...

Tillbaka till -sidan.