Plintar


Bilden visar en fyrbent plint.
Fig 1. Benens lutning ca 20 grader.
Fig 2. visar hålen före ifyllnad av betong och före armering.

Tillbaka till -sidan.