KOMPOSTERINGEN MOTBEVISAS
Artikel publicerad i Skånska Dagbladet, den 10/11-2002:
Skogsbränder ger varmare klimat

Forskare tror att de funnit en huvudorsak till den globala uppvärmningen.

De enorma skogsbränderna i Indonesien 1997-98 innebar inte bara att värdefull natur gick upp i rök. Effekten blev också en massiv ökning av växthusgaserna i atmosfären, enligt en ny studie.
Forskare tror nu att skogsbränder kan vara en huvudorsak till den globala uppvärmningen.

Misstankarna har funnits länge, men detta är första gången som de bekräftats av konkreta fakta. Studien, som utförts av brittiska, tyska och indonesiska forskare, visar att 2,6 miljoner ton kol tillfördes atmosfären på grund av bränderna i Indonesien. Det är lika mycket som årligen släpps ut från hela Europa genom förbränning av fossila bränslen och en viktig orsak till att de globala utsläppen ökade rekordartat 1997-1998.
Bränderna rasade okontrollerat i flera månader, främst på öarna Sumatra och Borneo. Det startade när människor som ville röja mark eller bereda plats för oljepalmsplantager antände vegetationen över stora områden.
På grund av en extrem torka som en följd av klimatfenomenet El Nino spred sig elden snabbt och ödelade allt i sin väg. Runt 60000 kvadratkilometer – två gånger Belgiens yta – av landets torvmossar antändes och cirka 10000 kvadratkilometer skog brann upp. Brandröken täckte till slut hela Sydostasien.
Största andelen av kolutsläppen kom från torvmossarna som ofta har ett djup på 20 meter i Indonesien. På de mossar som antändes brann mellan 25 och 85 cm av ytlagret. Några av dem pyr fortfarande, fem år efter katastrofen.
Slutsatsen blir att brändernas roll för klimatet har underskattats. Forskarna, som publicerar sina rön i den vetenskapliga tidskriften Nature (021107), påpekar att väldiga arealer skog och savanner brinner årligen i tropikerna som en följd av mänsklig aktivitet.
Växthusgaserna som frigörs måste - med tanke på resultaten från studien - utgöra en ansenlig andel av den totala mängden. Detta brö rimligen tas med som en viktig faktor i alla framtida klimatmodeller.
Artikelförfattare: Roland Johansson/TT

Börje Gustavssons kommentar till ovanstående artikel:
Om växthusgaserna kommer från skogsbränder eller från t.ex. fliseldning är ju lika illa för atmosfären. Alltså bör eldning med biobränslen också ingå som en mycket stor och viktig faktor vid beräkning av framtida klimatmodeller. Vid kompostering skickar vi också helt i onödan upp det biologiska avfallet, i form av bl.a. koldioxid, till atmosfären utan att ha utnyttjat avfallets innehåll på näring och energi.
Att elda upp halm i halmvärmeverk är otroligt kortsynt, halm skall jordiseras genom plöjning, detta ökar också jordens vattenhållande förmåga och minskar på behovet av konsgödsel m.m. Världens enklaste miljöåtgärd: Sluta kompostera börja jordisera!

Tillbaka till -sidan.