STABILARE SKYDDSVALLAR MED SKURUPSBORREN
Skyddsvallar mot översvämningar eller vid rasrisker kan lätt göras mycket stabilare med stolpar i djupborrade hål. Detta är nästan omöjligt med spade och spett.Tillbaka till -sidan.