Bortborrning av kajbo med hjälp av Skurupsborren

Med hjälp av ett 75 mm borr och 4 st. förlängningar borrade jag igenom kajboet och krafsade därefter rent med borret. På den högra bilden ser vi resterna av kajboet. Med sotarens vanliga verktyg gick det inte att få bort boet, utan återigen har Skurupsborren visat sin stora användbarhet.
Vår tidigare sotare i Skurup var alltid utrustad med en 75 mm Skurupsborr och 5-6 st förlängningar.Tillbaka till -sidan.