SKURUPSBORREN EN TURISTATTRAKTION!


KLICKA OCH LÄS: Börje Gustavsson, Skurupsborren och rekordodling av pumpa
är en stor skånsk turistattraktion!
2001 var nedanstående infört i Turistrådets inspirationsbok om Skåne:

INGET FÖR LAGOMFOLKET, MER FÖR OSS ANDRA


Tillbaka till -sidan.