Borrning för urnor

Många kyrkogårdar använder Skurupsborren med diametern 225 eller 275 mm vid borrning av hål till urnor. En torva som är något större än hålet stickes och tages upp med spade, jorden som sedan borras loss och lyftes upp med borren lägges i skottkärra. Borr med diametern 125 mm eller 175 mm kan räcka på en minneslund, detta sparar mycket markyta. Att gräva så smala hål med spade är tekniskt omöjligt.


Är man lite försiktig när borren lyftes upp och tömmes av slipper man spill på marken:
På bilderna nedan ser ni hur man på Skivarps kyrkogård borrar ett 1,5 m djupt urnhål, så att 2 st. urnor kan placeras på höjden. Detta är möjligt med Skurupsborren och en förlängning på 0,6 m. Borrtiden var ca. 10 min. Skivarp liksom många andra kyrkogårdar använder sedan många år tillbaka Skurupsborren vid all håltagning för urnor. Redan efter ett hål kan inköpskostnaden för borret ha betalt sig genom den betydligt kortare arbetstiden jämfört med en spade.
Ur Skånska Dagbladet, 1993:


Tillbaka till -sidan.