JORDISERING (sida 4 av 4)

Så här återvinner jag (varje höst) mina höstlöv till äpplen, plommon m.m:1. Borrning av ett 70-80 cm djupt hål, diam. 225 mm.2. Förra årets löv har blivit svart fin mylla.3. Genom att vattna och packa med min kroppstyngd fick alla löven i skottkärran lätt plats i hålet. Vid jordisering är löven ur världen en gång för alla.4. Även en hink med köksavfall fick plats innan jag täcker med jord. 6-10 hål runt träden med diverse trädgårdsavfall, fallfrukt m.m. brukar ge stora och fina fruktskördar.


Hösten är trädgårdens absolut viktigaste tid, det är då växternas skafferi nere i jorden skall fyllas på. Detta sker enklast med Skurupsborren och jordisering dvs att köks- och trädgårdsavfall, naturgödsel direkt och färskt packas ner i 40 - 80 cm djupa borrade hål runt fruktträd, bärbuskar i grönsaksland, rabatter, i växthus ersätter detta också arbetssamma jordbyten. Hålen är också lämpliga för djupbevattning, detta sparar mycket vatten. Under regnperioder blir ytan runt hålen dränerade. Om hål borras före tjälen och täckes, kan jordisering ske året runt. Lämplig borrdiameter 175 - 225 mm.
Jordisering är enda sättet att utan förluster och med lite arbete återvinna det biologiska avfallet i form av frukt, bär, grönsaker, blommor och frodig grönska. Alltsammans gratis och giftfritt! Detta kommer att göra källsorteringen meningsfull och populär hos villa- sommarstuge- och koloniägare.
Jordisering är också bästa hälsokuren för sjuka träd - buskar - växter. Växter som utsätts för näringsbrist och torka angrips mycket lättare av sjukdomar och ohyra.
Jordisering i borrade hål = långtidsverkande, vattenhållande och giftfria näringspelare.
Andra jordiseringssidan: Debattartiklar: Jordisering ökar skördarna samt Låt din trädgård bli din gröna hushållsgris

Tredje jordiseringssidan: Jordisering i olika klimat och på olika platser

Tillbaka till -sidan.