Skurupsborrens användningsområden


SKURUPSBORRENS unika konstruktion har gjort det möjligt att med handkraft snabbt och bekvämt borra raka och djupa hål som också lätt göres tillräckligt djupa för sitt ändamål utan att bli onödigt vida upptill. Skurupsborren är helt överlägsen spaden vid nästan alla behov av hål i jorden och vid smala djupa hål är den det enda alternativet!

SKURUPSBORREN är såld i 10.000-tal till bl.a: Villa - sommarstuge - koloniägare. Häst och djurägare. Byggfirmor. Entreprenörer. Trädgårdsmästare. Kommuner. Miljökontor. Gatukontor. Parker. Idrottsplatser. Golfklubbar. Travbanor. Fastighetsskötare. Kyrkogårdar. Vägverk. Geologer. Arkeologer. Limnologer. Biståndsarbetare i u-länder.


Med SKURUPSBORREN gör du snabbt och bekvämt hål till bl.a:

Stolpar, Stängsel, Staket

Färdiga plintar: Om fyrkantiga plintar är större över hörnen göres hålen lätt fyrkantiga med en spade.

Plintgjutning:
Plintar som gjutes direkt i hålen står mycket stabilt, gjutformen är gratis (obs! papprör behövs ej), endast formsättning ovan jord, mycket lätt att nå frostfritt djup. Genom att jorden runt om och under plinten inte är efterfylld eller rörd påverkas den inte av tjäle. Om en plints bottenyta önskas större kan hålet lätt vidgas i bottnen med en spade och den lossade jorden tages upp med borren.
Med två, tre eller fyrbenta plintar sparas mycket betong när stabila och bärkraftiga fundament behövs. Gjutformen är gratis, endast formsättning ovan jord. Lätt att med Skurupsborren nå frostfritt djup. Genom att betongen överallt vilar mot jord som inte är efterfylld eller rörd påverkas plinten inte av tjäle.
Mer om plintgjutning finns här


Stora hål: Om ett större hål önskas skaves det lätt upp med en spade eller så borrar man ett eller flera hål kant i kant. Läs mer

Dränering: Ytvatten från gångar, gårdsplaner, gräsmattor m.m. dräneras bort genom att borra 1 m eller djupare hål fyllda med t.ex. grovt grus. Läs mer om dränering här.

Brunnsborrning: Med byggbara förlängningar kan 6 - 7 m djupa brunnar borras, borrdjup på 10 -12 m förekommer. Runt Löddeköpinge har det borrats ca. 5000 st. brunnar med Skurupsborren.

Mark- och jordprover: Grundundersökningar kan lätt göras till stora djup, liksom kontroll av grundvattennivån intill och under fukt och mögelhus eller vid tomt eller husköp.

Guldletare använder också Skurupsborren.

Horisontella hål: Under t.ex. vägbankar, i källare/husgrunder, slänter. Skurups kommun använder sedan länge Skurupsborren, t ex vid borrning av horisontella hål i samband med gatuarbeten. Läs mer och se bilder här.

Stabilare skyddsvallar. Läs här.

Sotning: Uppborrning av svårt igensatta (av sot, fågelbon m.m.) skorstenar. Se hur jag rensar en skorsten från ett kajbo.

Snö: Borrning i hårt packad snö.

Urnborrning: Klicka här och läs mer om hur Skurupsborren användes på kyrkogårdar och minneslundar.

Plantering:
Borra bort lera och hård alv till minst (gärna mer) dubbla rotdjupet. Lägg gärna naturgödsel eller färskt biologiskt material (t.ex. gräs) i botten och fyll på med prima matjord. Plantering i djupluckrade hål gör också att rötterna växer snabbare på djupet och växterna blir ej så känsliga för torka. Klicka här för mer information om plantering.

Djupbevattning: Vattna i hål fyllda med löv, flis eller gräs eller försett med enbart perforerat täckdikningsslang eller borra bara ner och luckra jorden. Djupbevattning lockar också rötterna på djupet samtidigt som det blir lättare att växa neråt genom att vattnet gör jorden mjukare. Ingen ytavdunstning gör också att mycket vatten sparas och i slänter är det nästan enda möjligheten för bevattning av växter. Om sticklingar från pil, poppel m. fl. planteras i minst 1 m djupa hål, minskas vattningsbehovet och tillväxten påskyndas.

Jordisering:
D.v.s. att direkt och färskt packa ner köks- och trädgårdsavafall eller naturgödsel i 30 - 70 cm djupa hål runt fruktträd, bärbuskar, i grönsaksland, rabatter, växthus m.m. , dessa blir långtidsverkande, vattenhållande och giftfria näringspelare.
Jordisering minskar koldioxidöverskottet!

Utetoalett: Flyttbar toalett på medar eller hjul. Lukt och flugfritt genom att avfallet varje gång täckes med lite jord samtidigt som det kommer ur världen direkt och en gång för alla = jordisering. Dessa metoder sparar mycket vatten, reningsverk, konstgödsel och miljö!
Läs om hur jag lever som jag lär!

Hundtoalett: Ha alltid borrade hål i trädgården där din hund brukar hålla till och lär den att uträtta sina behov i eller i närheten av dessa. Kratta ner och täck med lite jord.
Läs här om vad Djurens Rätt redan 1991 skrev om Skurupsborren och hundbajs.

återvinning av julgranen - läs här.


Skurupsborren användes även av Expedition Robinson då de bygger sina anläggningar:

Tillbaka till -sidan.