JORDISERING


Här kan du läsa om JORDISERING och vad det innebär:


Introduktion till jordisering

Jordisering i olika klimat och på olika platser

Maximalodling minskar världssvälten och koldioxidöverskottet!

Jordisering återvinner köks- och trädgårdsavfall till 100 % åt villa-, sommarstuge- och koloniägare mfl!

Hösten är trädgårdens viktigaste tid

Läs om hur Jordisering ökar skördarna

Låt din trädgård bli din gröna hushållsgris

Tillverka ditt eget gödselvatten! Läs här.

I femte Mosebok beskrivs jordisering för första gången. Läs mer här.

Ur Den Praktiske Landtbrukaren. Läs här.

En jämförelse mellan jordisering och kompostering. Läs här.

Jag lever som jag lär! Här kan du läsa denna insändare som publicerades i Expressen 1994.

Jordisering fungerar! Här kan du läsa utförliga artiklar och beskrivningar av hur jordiseringsmetoden
fungerar och hur du kan låta din trädgård bli din gröna, ekologiska hushållsgris!
Läs om hur du ska göra, när du ska göra det, och hur och vad du inte ska göra!

Sluta kompostera, börja jordisera! Här läser du om varför du inte ska kompostera, och om varför
komposteringen är vår tids "kejsarens nya kläder"-fenomen.

Naturen jordiserar!

Tillbaka till -sidan.