VÄLKOMMEN TILL
MILJÖINNOVATÖR, REKORDODLARE OCH SANNINGSSÄGARE
BÖRJE GUSTAVSSONS
REVOLUTIONERANDE MILJÖ- OCH TRÄDGÅRDSSAJT!


gustavsson@skurupsborren.se


NYHET:
Försäljning via postorder har upphört tillsvidare. Detta pga flera faktorer, däribland skenande elpriser,
ökade materialkostnader och orimliga fraktpriser.
ALL försäljning av Skurupsborren sker nu enbart på plats på Maskingatan 7 i Skurup.
(Uppdaterat 2023-01-19)

Skurupsborren är inne på sitt 44:e år och har hela tiden tillverkats i verkstaden på Maskingatan 7 i Skurup.Byggahus.se kan du läsa flera inlägg skrivna av kunder som använt sig av Skurupsborren!

HÄR kan du läsa om rekordtomater odlade sommaren 2013: Tomater 2013

Se videoklipp med Skurupsborren och demonstration av jordiseringsmetoden! (öppnas i nytt fönster)

TT, Tidningarnas Telegrambyrå, besökte mig år 2011 och gjorde ett
filmklipp med 2011 års pumpa på 380 kg, samt visade när jag jordiserade fallfrukt.
Här kan du se klippet.
Läs vad FOBO's (Förbundet Organisk-Biologisk Odling) tidning skriver om jordisering (pdf-fil)

Jag lever som jag lärLäs vad EGVGA (The European Giant Vegetable Grower's Association) skriver om mig i sitt nyhetsbrev (scrolla ner till sidan 23-25)


Läs om hur naturen jordiserar.

Jag tillverkar och säljer Skurupsborren, den unika handdrivna jordborren, vilken lämpar sig för allt ifrån brunnsborrning, mark- och jordprover och plintgjutning, till plantering, dränering och jordisering, mm.
Ända sedan starten för 40 år sedan - 1979 - har tillverkningen ägt rum i min verkstad på Maskingatan i Skurup, där jag även bor samt driver min odling av pumpor och andra rekordgrönsaker. All odling sker enligt maximalodlingsmetoden; en metod som jag utvecklat i nära samarbete med naturen själv. Denna odlingsmetod är helt ekologisk och hundraprocentig både i fråga om kretslopp och återvinning, alltså utan konstgödsel, bekämpningsmedel eller genmanipulering.

På dessa sidor finner du svaren på dina frågor om maximalodling, plantering, dränering, djupbevattning, borrning, gas- och mögelfaran vid kompostering, samt vad vi kan göra för att minska svälten i världen samt minska koldioxidöverskottet.
Om du har frågor eller önskar besöka mig i verkstaden eller i mitt trädgårdsland, tveka inte att kontakta mig!

Kompostering, ytgödsling och att använda växtresterna från jordbruket till biogas samt elda upp halm i fjärrvärmeverk är ett självbedrägeri som bidrar till svälten på jorden.Läs om hur KOMPOSTERINGEN MOTBEVISAS samt om GAS- OCH MÖGELFARAN VID KOMPOSTERING.Artikel om dödlig kompost (Expressen, 13/6-2008)
Kompostjord sprider sjukdomar
Dödlig legionella pga kompost

Den världsberömda borren från Skurup (Skurupsposten, oktober 2008)

Manifest för 2007

MASSMEDIA - en käpp i hjulet för miljöutvecklingen!

Klicka här för att läsa och lyssna till Naturbruk i P1 den 5/12-2006, där jag berättar om
jordiseringsmetoden. (Gå in på "30-dagarsarkivet" och klicka på 5 december för att lyssna på programmet.)Maximalodling minskar världssvälten och koldioxidöverskottet!Här ser ni mig tillsammans med 2005 års rekordpumpa, som vägde 482 kg.
(Klicka på bilden för att se den i full storlek.)
Klicka här för att följa pumpans tillväxt dag för dag.
Klicka här för att läsa Kvällspostens artikel om pumpan.Läs om rekordodling av pumpa i


Ta del av 2008 års rekordodling av pumpa och amarant, via Big Pumpkins!

Klicka här och följ 2007 års rekordodling av pumpa.
Odlingen kan följas via den amerikanska pumpasajten Big Pumpkins samt även direkt här på hemsidan.

Rekordodling av pumpa 2005

Klicka här och se Anders Liljas 546-kilospumpa, och läs vad han anser om Skurupsborren!Sluta kompostera, börja jordisera med SKURUPSBORREN så får du rekordväxtlighet!
JORDISERING är det bästa som hänt när det gäller att öka skördarna, såväl i svenska trädgårdar som i u-ländernas byar.Notis i Skånska Dagbladet, 28 juli 2006:Ovanstående notis (Utarmad jord...) skulle vi slippa om allt biologiskt avfall jordiserades, dvs direkt och färskt
grävdes, plöjdes eller borrades ner.


Klicka här och läs om hur maximalodling minskar världssvälten och koldioxidöverskottet!

Klicka här och läs om hur Skurupsborren kan hjälpa människor i u-världen!Skurupsborren är ett oersättligt verktyg för Expedition Robinson. Läs här


Bilder från när Expedition Robinson borrar med Skurupsborren:
På bilden ser Du mig med 2001 års rekordpumpa på 343 kg. Med endast en halv meter tillgodo växte nästa pumpa (på samma ranka) med vikten 161 kg. Totalt producerade plantan 60 st pumpor med en sammanlagd vikt på 1600 kg. Detta kan vara ett av de största skörderesultat en ettårig växt någonsin producerat. Odlingsresultatet har blivit möjlig genom den helt ekologiska maximalodlingsmetoden (djupluckring, jordisering och djupbevattning) och Skurupsborren, den unika handdrivna jordborren, som gjort det möjligt att djupluckra jorden till mycket större djup än vad som är möjligt med spaden. En av anledningarna till att jag rekordodlar är att visa hur överlägsen denna nya odlingsteknik med Skurupsborren är gentemot kompostering, ytgödsling och ytbevattning. En annan anledning är att få metoden känd över hela världen så att den kan komma de svältande människorna i u-ländernas byar tillgodo. Innehållet på dessa sidor är baserat på mångårig erfarenhet från konstruktion och utveckling av bl.a. lantbruks- maskiner. Mer om min bakgrund kan Du läsa om i artikeln "Skurups ende miljöinnovatör".

Jag får ofta frågan: varför nämns/skrivs det så lite i massmedia om jordisering och om Skurupsborren med alla dess användningsområden? Svaret är enkelt: alla som har propagerat för kompostering och ytgödsling känner sig trampade på tårna (tyvärr en typisk svensk företeelse) och försöker på detta vis förtiga sanningen. Mycket av det som miljörörelsen för fram som bra för miljön är i verkligheten precis tvärt om, d.v.s. inte alls bra för miljön. Värsta exemplen är kompostering, ytgödsling och eldning med biobränslen. Att uppmana villaägare att kompostera sitt köks- och trädgårdsavfall är lika fel som att råda någon som kommer från vedboden med en korg brasved att först elda upp veden i trädgården och därefter gå in med askan och försöka få en stor härlig brasa av askresterna. Genom att kompostpropagandan upprepats ihärdigt under lång tid har även normalt tänkande människor inte ifrågasatt kompostpropagandans riktighet, något mer likt sagan om "kejsarens nya kläder" kan man knappast tänka sig. Kompostering har tyvärr blivit en "helig ko" men är i verkligheten inget annat än ett "soppkokande på en spik". Kompostering är också (näst efter eldning) det snabbaste sättet att skicka upp koldioxiden i atmosfären.
Det nya och revolutionerande verktyget för hål i marken: SKURUPSBORREN!
Skurupsborren, den unika handdrivna jordborren, öppnar helt nya möjligheter inom trädgårdsskötsel, odling och miljö. Med Skurupsborren kan även rullstolsbundna och andra med begränsat handikapp göra hål i marken.

Uppsnappat på ett trädgårdsforum: "Jag har en Skurupsborr men använder den mest vid plantering där den för mig är hundra gånger bättre än en spade".
Klicka och läs vad Allt om Trädgård skriver om Skurupsborren, och vad Odla.nu skriver då de testar Skurupsborren!
Klicka här för att läsa vad Hemmets Journal, tidningen Hälsa samt Hemmets Veckotidning skriver om Skurupsborren!
Bygga Hus Byggforum omnämns Skurupsborren som jordborrarnas Rolls Royce!

NYTT! Läs vad The Garden, tidskrift från The Royal Horticultural Society, skriver om Skurupsborren och jordisering.

Med SKURUPSBORREN gör du snabbt och bekvämt hål till bl.a stolpar, stängsel, staket, plintar, dränering, mark- och jordprover, urnborrning, borrning efter vatten, mm.
En brunn kanske sinar - men användningsområdena för en SKURUPSBORR tar aldrig slut!
EXEMPEL På ANVäNDNINGSOMRåDEN:

Håltagning för stolpar, stängsel, staket

Plintgjutning:
Plintar som gjutes direkt i hålen står mycket stabilt, gjutformen blir gratis (obs! papprör behövs ej), endast formsättning ovan jord, mycket lätt att nå frostfritt djup. Genom att jorden runt om och under plinten inte är efterfylld eller rörd påverkas den inte av tjäle. Om en plints bottenyta önskas större kan hålet lätt vidgas i bottnen med en spade och den lossade jorden tages upp med borren.
Med två, tre eller fyrbenta plintar sparas mycket betong när stabila och bärkraftiga fundament behövs. Gjutformen är gratis, endast formsättning ovan jord. Lätt att med Skurupsborren nå frostfritt djup. Genom att betongen överallt vilar mot jord som inte är efterfylld eller rörd påverkas plinten inte av tjäle.
Färdiga plintar: Om fyrkantiga plintar är större över hörnen göres hålen lätt fyrkantiga med en spade.
Mer om plintgjutning finns här

Stora hål: Om ett större hål önskas skaves det lätt upp med en spade eller så borrar man ett eller flera hål kant i kant. Läs mer

Dränering: Ytvatten från gångar, gårdsplaner, gräsmattor m.m. dräneras bort genom att borra 1 m eller djupare hål fyllda med t.ex. grovt grus. Läs mer om dränering här.

Brunnsborrning: Med byggbara förlängningar kan 6 - 7 m djupa brunnar borras, borrdjup på 10 -12 m förekommer. Runt Löddeköpinge har det borrats ca. 5000 st. brunnar med Skurupsborren.

Mark- och jordprover: Grundundersökningar kan lätt göras till stora djup, liksom kontroll av grundvattennivån intill och under fukt och mögelhus eller vid tomt eller husköp.

Guldletare använder också Skurupsborren.

Horisontella hål: Under t.ex. vägbankar, i källare/husgrunder, slänter. Skurups kommun använder sedan länge Skurupsborren, t ex vid borrning av horisontella hål i samband med gatuarbeten. Läs mer och se bilder här.

Stabilare skyddsvallar. Läs här.

Sotning: Uppborrning av svårt igensatta (av sot, fågelbon m.m.) skorstenar. Se hur jag rensar en skorsten från ett kajbo.

Snö: Borrning i hårt packad snö.

Urnborrning: Klicka här och läs mer om hur Skurupsborren användes på kyrkogårdar och minneslundar.

Plantering:
Borra bort lera och hård alv till minst (gärna mer) dubbla rotdjupet. Lägg gärna naturgödsel eller färskt biologiskt material (t.ex. gräs) i botten och fyll på med prima matjord. Plantering i djupluckrade hål gör också att rötterna växer snabbare på djupet och växterna blir ej så känsliga för torka. Klicka här för mer information om plantering.

Djupbevattning: Vattna i hål fyllda med löv, flis eller gräs eller försett med enbart perforerat täckdikningsslang eller borra bara ner och luckra jorden. Djupbevattning lockar också rötterna på djupet samtidigt som det blir lättare att växa neråt genom att vattnet gör jorden mjukare. Ingen ytavdunstning gör också att mycket vatten sparas och i slänter är det nästan enda möjligheten för bevattning av växter. Om sticklingar från pil, poppel m. fl. planteras i minst 1 m djupa hål, minskas vattningsbehovet och tillväxten påskyndas.

Jordisering:
D.v.s. att direkt och färskt packa ner köks- och trädgårdsavafall eller naturgödsel i 30 - 70 cm djupa hål runt fruktträd, bärbuskar, i grönsaksland, rabatter, växthus m.m. , dessa blir långtidsverkande, vattenhållande och giftfria näringspelare.
Jordisering minskar växthuseffekten!!!

Utetoalett: Flyttbar toalett på medar eller hjul. Lukt och flugfritt genom att avfallet varje gång täckes med lite jord samtidigt som det kommer ur världen direkt och en gång för alla = jordisering. Dessa metoder sparar mycket vatten, reningsverk, konstgödsel och miljö!
Läs om hur jag lever som jag lär!

Hundtoalett: Ha alltid borrade hål i trädgården där din hund brukar hålla till och lär den att uträtta sina behov i eller i närheten av dessa. Kratta ner och täck med lite jord.
Läs här om vad Djurens Rätt redan 1991 skrev om Skurupsborren och hundbajs.

Återvinning av julgranen - läs här.Tillbaka till -sidan.
Hit Counter
Website Hit Counters