Till förstasidan

Skurupsborrens användningsområden

Se videoklipp med Skurupsborren och jordisering

Besök min blogg

PRISER, KONTAKT & TEKNISK INFO

Bilder och brev från kunder

Jordisering

Komposteringen motbevisas

Gas- och mögelfaran vid kompostering

Jag lever som jag lär

Rekordodling av pumpa t o m 2005

Rekordodling av diverse grönsaker

Pumpaodling en turistattraktion

Bistånds-
organisationernas dumhet


Om Skurupsborren och hur allting började

Läs om min far Bror Gustavsson, konstruktör och uppfinnare av lantbruksmaskiner


English
Stop composting,
start soilization!
(With the Sweden Drill
of course; the unique
hand driven soil drill!)Kontakta Börje Gustavsson: gustavsson@skurupsborren.se

eXTReMe Tracker